GRATIS TICKETS

Als je alle drie de KSC-trainingsmodules succesvol hebt afgesloten kan jij 2 gratis toegangstickets voor het Kennedy Space Center aanvragen!

Mail hiervoor je gegevens naar Philip : [email protected]

OTT.Courses.Models.PageContentViewModel?.imageAltText